Welkom op onze website


   
    Home

    Ontstaan

    Bestuur

    Contact

    Actueel

    Aktuell

    Archief

    Links     

   

 

                                                                        

     
De Stichting Over-en-Weer werd opgericht in 2006 en stelt zich ten doel om geschiedenissen, verhalen en ontwikkelingen in het noordelijk Nederland- Duitse grensgebied te bestuderen en uit te werken.
Wij willen komen tot een beter begrip van de menselijke betrekkingen in dit gebied.

Daarom willen we ontwikkelingen volgen in ons grensgebied. Gebeurtenissen uit het recente verleden, maar ook veranderingen in onze tijd willen wij signaleren en kritisch volgen. Naast onderzoek kunnen ook conferenties, seminars en studiedagen bijdragen aan het bereiken van ons doel. Vaak zijn bepaalde feiten en gebeurtenissen aan de ene kant van de grens niet of nauwelijks bekend aan de andere kant ervan. Informatie en voorlichting vinden wij daarom erg belangrijk. Ook bestaat de mogelijkheid dat in de toekomst studiereizen georganiseerd worden naar andere Europese grensregio’s.

Onze stichting is sinds 1-1-2012 erkend als een ANBI-instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee zijn we vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Meer informatie: www.anbi.nl

Om aan de ANBI-eisen te voldoen, moet deze website een aantal gegevens vermelden. Voor zover het om onze naam, doelstelling, contactgegevens en bestuurssamenstelling was deze site al 'anbi-proof'.

Aanvullende gegevens:
1. Fiscaal nummer: 8178.14.826

2. Beloningsbeleid.
    De stichting heeft geen betaalde krachten. Er is alleen sprake van
    (on)kostenvergoedingen die horen bij onze activiteiten, die op basis
    van vrijwilligheid worden uitgevoerd. Zie ook financieel overzicht.

3. Beleidsplan: zie onder 'Archief'

4. Financiële verantwoording: zie onder 'Archief'

5. Overzicht van activiteiten: zie onder 'Archief'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stiftung Hin und Zurück wurde 2006 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Geschichten, Erzählungen und Entwicklungen im nördlichen niederländisch-deutschen Grenzgebiet zu erforschen und auszuarbeiten.

Wir möchten eine bessere Vorstellung von den menschlichen Beziehungen in diesem Gebiet vermitteln.

Deshalb möchten wir die Entwicklungen in unserem Grenzgebiet verfolgen. Geschehnisse aus jüngster Vergangenheit, aber auch auf Veränderungen in unserer Zeit hinweisen und kritisch beobachten. Neben Forschung können auch Konferenzen, Seminare und Studientage dazu betragen, unser Ziel zu erreichen. Oft sind bestimmte Fakten und Ereignisse auf der einen Seite der Grenze gar nicht oder nur kaum bekannt. Informationen und Berichterstattung finden wir darum besonders wichtig. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass in Zukunft Studienreisen in andere europäische Grenzregionen organisiert werden.